Buffer Tank

Konfor veya endüstriyel amaçlı bir soğutma sisteminin düzgün ve verimli işletilebilmesi için, devredeki toplam su hacmi belli bir miktarın üzerinde olmalıdır.

Ek su hacmine ihtiyaç duyulan tüm soğutulmuş su uygulamalarında, sistem su hacmini artırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş tanklardır.

Sistem su hacminin artırılması gereken tüm soğutulmuş su uygulamalarında;

Endüstriyel soğutma uygulamaları,

  • Makine soğutma sistemleri
  • Hassas sıcaklık kontrolü gerektiren tüm proses soğutma uygulamaları

İklimlendirme amaçlı soğutma uygulamaları,

  • Yüksek yapılar - konutlar, iş merkezleri, oteller
  • Kışın da soğutulan yapılar - alışveriş merkezleri, fabrikalar
  • Bir ısı değiştirici / eşanjör ile bölünmesi gereken tüm soğutma sistemleri

kullanılan ürünlerdir.

Sıcaklık tabakalaşmasını engellemek ve homojen bir ısı dağılımı sağlamak için, içerisinde tank hacmine uygun sayıda bölme plakası bulunmaktadır. Bu sayede suyun içindeki hava kolayca ayrılarak tankın üst tarafındann dışarıya atılabilir.

Enerji kaybın1 en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtımlı olarak teslim edilmektedir.

Dış yüzeyi çift kat endüstriyel astar boya ile korozyona karşı korunmuştur.

Tank hacmine uygun olarak ölçülendirilmiş flanş bağlantı ağızları ile, sisteme monte edilmeye hazırdır.

Hava atma ventili ve boşaltma vanası için bağlant1 ağızlarına sahiptir.

Müşteriye teslim edilmeden önce, işletme basıncının 1,5 katlı basınç altında test edilmektedir.

Cihaz Tipi

YapI

Grubu

                               Kapasite

litre

0 D

mm

H

mm

Bağlantı Ağızları

Boş

                           Ağırlık

Kg

BF-100/10-V

 

100

500

1050

DN32

1/2”

3/4”

60

BF-300/10-V

I

300

700

1350

DN50

1/2”

3/4”

105

BF-500/10-V

500

850

1450

DN65

1/2”

1”

180

BF-750/10-V

 

750

850

2050

DN80

1/2”

1”

230

BF-1000/10-V

 

1000

950

2110

DN100

3/4”

1 1/4”

310

BF-1500/10-V

 

1500

1150

2000

DN125

3/4”

1 1/2”

480

BF-2000/10-V

 

2000

1250

2350

DN125

3/4”

1 1/2”

580

BF-2500/10-V

 

2500

1400

2350

DN150

3/4”

2”

670

BF-3000/10-V

 

3000

1400

2770

DN150

3/4”

2”

850

BF-4000/10-V

m

4000

1500

3150

DN200

3/4”

2”

1120

BF-5000/10-V

 

5000

1600

3070

DN200

3/4”

2”

1410

 

         

TANPERA-BF Serisi Isıl Denge Tankı, hem soğutma grubu kompresörünün aşırı şalt yapmasını engellemek hem de sisteme giden su sıcaklığındaki aşırı dalgalanmaları önlemek amacı ile kullanıldığından, tankın soğutulmuş su devresi üzerindeki yeri de sistemdeki kullanım amacına uygun olmalıdır.

Isıl denge tankının, kompresörün aşırı şalt yapmasını engelleme işlevinin daha önemli olduğu tipik konfor uygulamalarında, tankın soğutma grubu öncesine konulması tavsiye edilir. Şayet tank bir endüstriyel soğutma sisteminde kullanılıyorsa, buradaki asıl amaç gidiş suyu sıcaklığının daha hassas kontrolü olduğundan, tankın gruptan sonra ve sistem öncesine konulması daha faydalı olacaktır.

Önemli not: Sistemde birden fazla tank kullanılacaksa, kısa devre oluşmadan iyi bir dolaşım sağlanmasını güvence altına almak için, bu tankların birbirine paralel değil seri olarak bağlanması tavsiye edilir.

 

Konfor veya endüstriyel amaçlı bir soğutma sisteminin düzgün ve verimli işletilebilmesi için, devredeki toplam su hacmi belirli bir miktarın üzerinde olmalıdır. Bu miktar kapasiteye ve istenilen kontrol hassasiyetine bağlı olarak belirlenir. Şayet sistemin toplam su hacmi bu miktarın altındaysa, devreye TANPERA - BF Serisi Isıl Denge Tankı eklenerek ısıl kapasite artırılmalıdır.

Soğutma sistemlerindeki ortalama su sıcaklığı, soğutma yükünde meydana gelen değişiklikler ile birlikte, anlık yükün soğutma kapasitesi tarafından karşılanma oranına bağlı olarak değişir. Anlık yük soğutma kapasitesinden düşükse ortalama sıcaklık düşer, büyükse yükselir.

Ancak birçok uygulamada işletmeci, sisteme gönderilen su sıcaklığının çok dalgalanmasını istemez ve onu belirli sınır değerler arasında tutmaya çalışır. Zira ortalama su sıcaklığındaki ve buna paralel olarak sisteme giden suyun sıcaklığındaki büyük dalgalanmalar;

  • İklimlendirme sistemlerinde mahal sıcaklıklarının kontrol edilmesini, dolayısı ile istenilen konfor düzeyinin sağlanmasını zorlaştırır;
  • Özellikle hassas sıcaklık kontrolü gerektiren endüstriyel soğutma sistemlerinde ise önemli maddi hasar ve kayıplara yol açabilir.

Toplam soğutma yükünün değişkenlik arz ettiği uygulamalarda, soğutma kapasitesini kontrol ederek, ortalama su sıcaklığındaki dalgalanmaları bir ölçüde engellemek mümkün olabilir. Bu kontrol genellikle, grup kapasitesi anlık yüke göre oransal veya kademeli olarak değiştirilerek veya kompresör ihtiyaca göre devreye sokulup/çıkartılarak sağlanır.

Oransal veya kademeli kontrol ancak belirli özelliklere sahip gruplar için mümkündür ve sağladığı fayda da sınırlıdır. Kompresörün şalt sayısı ise teknik sınırlamalardan ötürü saatte birkaç defayı geçemez.

Öte yandan, sistemde dolaşım halinde olan suyun toplam hacmi, sistemin ısıl kapasitesini de belirler. Su miktarı ne kadar fazla ise o kadar çok ısı enerjisini içinde barındırabileceğinden, yükteki değişmelerin sistemdeki ortalama sıcaklık seviyesi üzerindeki etkisi de aynı oranda az olur. Bu ısıl kapasitenin büyüklüğüne bağlı olarak, evaporatöre su giriş/çıkış sıcaklığının dalgalanmasını engellemek için soğutma grubu kapasitesini anlık olarak kontrol etme ihtiyacı da azalır.