Kondens Kirlilik Kontrol Sistemi

Bir buhar tesisatının verimli çalışabilmesi için kazan besi tankına gelen kondensin azami miktarda ve temiz olması gerekir. Buhar tesisatlarında bulunan herhangi bir ısıtma serpantininin veya plakanın delinmesi, ısıtılan akışkanın kondens suyuna karışmasına sebep olur. Kirlenen kondens ısıtma yüzeylerinde tortuların birikmesine korozyona ve daha da önemlisi kazan besi suyunu kirleterek kazan ömrünün azalmasına neden olacağı gibi, kazan kapasite veriminin de düşmesine neden olur.Bu sebeple geri kazanmak zorunda olduğumuz kondenste olabilecek kirlilik anında tespit edilmelidir.

Kondens tankı girişinde bulunacak bu sistem kondens suyunun elektrik iletkenliğini sürekli ölçer. İletkenlik ölçen probun ölçtüğü değer sistem kontrolünde iletilir. Kontrolör set edilmiş ayar değeri ile gelen iletkenlik değer bilgisini karşılaştırır. Ayar değerinin üzerine çıkıldığında, tahliye vanası açılarak kondens dışarıya alınır.

Bir buhar tesisatının verimli çalışabilmesi için kazan besi tankına gelen kondensin azami miktarda ve temiz olması gerekir. Buhar tesisatlarında bulunan herhangi bir ısıtma serpantininin veya plakanın delinmesi, ısıtılan akışkanın kondens suyuna karışmasına sebep olur. Kirlenen kondens ısıtma yüzeylerinde tortuların birikmesine korozyona ve daha da önemlisi kazan besi suyunu kirleterek kazan ömrünün azalmasına neden olacağı gibi, kazan kapasite veriminin de düşmesine neden olur.Bu sebeple geri kazanmak zorunda olduğumuz kondenste olabilecek kirlilik anında tespit edilmelidir.

Kondens tankı girişinde bulunacak bu sistem kondens suyunun elektrik iletkenliğini sürekli ölçer. İletkenlik ölçen probun ölçtüğü değer sistem kontrolünde iletilir. Kontrolör set edilmiş ayar değeri ile gelen iletkenlik değer bilgisini karşılaştırır. Ayar değerinin üzerine çıkıldığında, tahliye vanası açılarak kondens dışarıya alınır.

Benzer Ürünler