Desupertheater

Kızgın buhar üretilen tesislerde, buharın proses cihazlarına kızgın şartlarda verilmesi tercih edilmez. Bunun nedeni kızgın buharın yüksek ısıl verimliliğe sahip olmamasıdır. Buhar sistemlerinde en büyük ısı transferi, doymuş buhar yoğuşurken buharlaşma entalpisinin ürüne aktarılması ile sağlanır.

Proses cihazlarına kızgın buharın direkt sağlanması durumunda ısı transfer yüzeylerinin önemli bir kısmı verimsiz bir şekilde buharın doyma noktasına ulaşması için harcanır ve proses cihazları hantallaşır. Bu verim kaybını önlemek için kızgun buhar şartlandırma ünitelerinde buharın içerisine su püskürtülerek doyma noktasına yaklaşması sağlanır ve verimlilik arttırılır.

Kızgın buhar üretilen tesislerde, buharın proses cihazlarına kızgın şartlarda verilmesi tercih edilmez. Bunun nedeni kızgın buharın yüksek ısıl verimliliğe sahip olmamasıdır. Buhar sistemlerinde en büyük ısı transferi, doymuş buhar yoğuşurken buharlaşma entalpisinin ürüne aktarılması ile sağlanır.

Proses cihazlarına kızgın buharın direkt sağlanması durumunda ısı transfer yüzeylerinin önemli bir kısmı verimsiz bir şekilde buharın doyma noktasına ulaşması için harcanır ve proses cihazları hantallaşır. Bu verim kaybını önlemek için kızgun buhar şartlandırma ünitelerinde buharın içerisine su püskürtülerek doyma noktasına yaklaşması sağlanır ve verimlilik arttırılır.

Benzer Ürünler