Basınç Güçlü Kondens Pompası

Proseste istenilen sıcaklık değerlerine ulaşılması için eşanjörlerde kondens tahliyesi çok önemlidir. Buhar ısısını verip kondens haline gelir. Sistemin verimli çalışabilmesi için kondensin oluştuğu anda eşanjörden kondenstop ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Kondenstopa etkiyen karşı basıncın kondenstop girişindeki basınçtan yüksek olması, eşanjörlerde kondensin tahliye olamamasına neden olmaktadır.

Basınç Güçlü Kondens Pompası Özellikleri

Proseste istenilen sıcaklık değerlerine ulaşılması için eşanjörlerde kondens tahliyesi çok önemlidir. Buhar ısısını verip kondens haline gelir. Sistemin verimli çalışabilmesi için kondensin oluştuğu anda eşanjörden kondenstop ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Kondenstopa etkiyen karşı basıncın kondenstop girişindeki basınçtan yüksek olması, eşanjörlerde kondensin tahliye olamamasına neden olmaktadır.

Tahliye olamayan kondens eşanjör içinde birikerek sekonder devredeki akışkanın sıcaklığını istenilen değere ulaştıramaz. İstenilen değere ısıtılamayan akışkan prosesin veriminin düşmesine neden olur.  Aynı zamanda biriken kondens korozyona neden olur. 

Sıcaklık kontrol vanasının bulunduğu ve kondensin, kondenstop çıkışında yükseldiği sistemlerde kondens tahliyesinde kritik bir durum oluşur. Isı eşanjöründe sıcaklık istenilen değere geldiği anda sıcaklık kontrol vanası kapanır ve buhar hacmindeki basınç düşer, hatta vakum oluşur. Bu esnada kondensin tahliyesi için gerekli olan basınç yoktur. Bu nedenle kondenstop kondensi tahliye edemeyecektir. Kondensin tahliye edilebilmesi için basınç güçlü kondens pompaları ya da otomatik pompa kondenstoplar kullanılır.

Basınç Güçlü Kondens Pompası Kullanım Alanları

  • Otomatik pompalar ile kendi kondensin tahliyesi ve geri kazanılması için kullanılır.
  • Tahrik akışkanı olarak basınçlı hava ya da buhar kullanılır.
  • Elektrik motoru ya da seviye anahtarı olmadığı için parlayıcı alanlar için uygundur.
  • Yüksek sıcaklıktaki akışkanı kavistasyon problemi olmadan sağlıklı bir şekilde tahliye eder.
  • Diğer akışkanlar için uygundur

Benzer Ürünler