Temiz Buhar Filtre Edilmiş Buhar ve Saf Buhar Uygulamaları

Temiz Buhar Filtre Edilmiş Buhar ve Saf Buhar Uygulamaları

TEMİZ BUHAR ÇEŞİTLERİ UYGULAMA NOKTALARI

Buhar Çeşitleri;

  1.     İşletme Buharı (Fabrika buharı -Kara Buhar -Plant Steam olarak da adlandırılır .)
  2.     Temiz Buhar

Bir Buhar kazanında yada Buhar Jeneratöründe  üretilen proseste endirekt ısıtma amaçlı  yada açık buhar olarak  kullanılan buhardır. Genelde işletmelerde kapalı devre buhar kullanılır. Buhar primer devre olarak kullanılıp enerjisini verip kondens olarak kazan dairesine geri dönerken  sekonder devre de örneğin Plakalı , borulu eşanjör yada proses ekipmanlarındaki devrede akışkanın sıcaklığını istenen değerlere getirir.