Temiz Buhar Tesisatları

Temiz Buhar Tesisatları
  1. Boru çapı tayininde basınç, hız ve buhar miktarı dikkate alınmalıdır.
  2. Boru çapı tayininde hız olarak 25-30 m/s tercih edilmelidir.
  3. Buhar dağıtımı daima üstten yapılmalıdır.
  4. Borulara 1/70 – 1/100 oranında eğim verilmelidir.
  5. Temiz buhar tesisatı, işletme buharının tesisatına bağlanmamalıdır.

Buhar dağıtımı, kondensin sistemden en etkili şekilde boşaltılacağı dikkate alınarak yapılmalıdır.

KONDENS TESİSATLARI

Kondens, herhangi bir noktada birikmeyecek şekilde tasarım yapılır.

  1. Kondens, yerçekimi ile bir noktaya boşalacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
  2. Birden fazla kondenstop çıkışı ortak bir kolektöre bağlanarak tahliye edilmelidir.
  3. Grup kondenstoplamadan kaçınılmalıdır. Her cihaz için ayrı bir kondenstopa ihtiyaç vardır.
  4. Temiz buharın kondensi, saf buhar sistemine besi suyu olarak verilmemelidir.
  5. Çapı 50mm’ye kadar olan borularda 30 m’de bir, daha büyük çaplı borularda 25 m’de bir cep yapılarak kondenstop montajı yapılır .

Kondens ceplerinin çapları, boru çapı ile aynı, DN 150   çapın üzerinde ise 1-2 çap küçük olabilir.  Cep, kondens birikmeyecek şekilde tasarımlanır.

STERİLİZASYON

Doymuş buharın özellikleri sterilizasyon için onu ideal bir madde haline getirmektedir. Buhar, otoklav haznesine girmeden önce boru hattı vasıtasıyla uzun yol aldıktan sonra kirlenmiş yükle temas eder. Buhar, kaynağından otoklava giderken koşullar ideal olmadığı zaman  koşullar sterilizasyon işlemini engeller.

Sterilizasyon için iyi olmayan en yaygın iki koşul şunlardır:

Islak buhar

Kızgın buhar

 

Buharlı Sterilizatör (Otoklav)

Herhangi bir cismin veya bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine “sterilizasyon” denir.

Temiz Buharlı Nemlendiriciler :

Buhar merkezi kazan tesisatından gelir ve buradan İşletme buharı-temiz buhar jeneratörü sisteminde deiyonize edilmiş sudan temiz buhar/saf buhar üretilir.

Ameliyathane vb. temiz odalarda temiz buharlı nemlendiriciler kullanılır.

HAVA TAHLİYESİ

1 mm kalınlığında bir hava filmi 15 m kalınlığında bir bakır katmanı ile aynı termal dirence sahiptir.

Temiz buhar sistemlerinde, bazı cihazların üzerinde ve hat sonlarında mutlaka hava atıcı kullanılmalıdır.

 

TEMİZ -SAF BUHAR CİHAZLARI

Temiz buhar sistemlerinde komple paslanmaz çelik (AISI316L) malzemeden üretilmiş cihaz ve ürünler kullanılır. Akışkanla temas eden yüzeyler max. 0,5 mikron pürüzlülüğe sahip olmalıdır.