Tanpera’da Yeni Nesil Ürünler: Mikro Buhar Türbini ve Kaskad Jeneratör

Tanpera’da Yeni Nesil Ürünler: Mikro Buhar Türbini ve Kaskad Jeneratör

Tanpera, yenilikçi yaklaşım getirme hedefleri doğrultusunda, ürün yelpazesine yeni nesil ürünler ekliyor. Bu yeni ürünler arasında; Mikro buhar türbini ve Kaskad jeneratör yer alıyor. Tanpera ürün grubuna yeni katılan ürünlerle ilgili olarak kuruluşun Endüstri Departman Yöneticisi Metin Filizci şu bilgileri verdi:

“Bir çok endüstri kolunda proseste  buhar üretilip kullanılıyor . Örneğin 10 tonluk bir kazan, 10 barda buhar üretiliyor, ama fabrikanın her noktasında 10 bar buhar tüketimi gerekmiyorsa, bu buharın bir kısmında basıncın düşürülmesi gerekebilir. Klasik yöntemlerde buharda basıncı düşürmek için bir kontrol vanası ya da basınç düşürücü  bir vana kullanılır. Buharı istenilen basınca düşürür. Eğer ekipmanda bir arıza yoksa, üretim devam ettiği için fabrika müdürü ve teknik müdür açısından herhangi bir sorun olmayabilir. Mekanik olarak bir basınç düşümü gerçekleştiği için sorun kalmadığı düşünülürken, aslında bir kayıp yaşandığı yeni nesil ürünlerle daha iyi anlaşılmaktadır.

Buharda basıncı düşürürken elektrik üretilmesi mümkündür. Basınç, zaten proses gereği düşürülmektedir. Basınç düşürücü hattın paraleline bir hat kurup burada bir mikro buhar türbini konuşlandırabilir.

Bu türbin fabrika çalıştığı ve buhar ürettiği sürece hem basıncı düşürür, hem de elektrik üretir. Tanpera, 2020 yılı başında bu ürünün Türkiye’de satışı ve pazarlamasına başladı. 2020 yılsonu itibarıyla mikro buhar türbini birçok tesiste çalışmaya başlayacaktır.

Bir gıda tesisinde , saatte ortalama 19 ton buhar tüketiyor ve kazan 14 barda çalıştırıp fabrikanın içinde  buhar 4 bara düşürüyor. Yapılan hesaplara göre bu tesiste 19 ton debide 14 bar buharı 4 bara düşürürken saatte 460 kW elektrik üretmenin mümkün olduğu görüldü.

460 kW çok önemli bir enerji miktarıdır. Bütün kazan dairesindeki elektrikle çalışan pompalar, brülör ve kompresörler bütün elektrik ihtiyacını bu enerji ile karşılayabilirken fabrikanın aydınlatmasını bile bu enerji ile çözmek mümkündür.

Türkiye’de, bölgeden bölgeye değişmekle beraber 1 kW elektrik, bugünün elektrik fiyatlarıyla 0,05-0,07 Euro  aralığındadır. Bu tesis saatte 460 kW elektrik üretebildiğinde, saatte 23 Euro , 24 saatte 552 Euro , yılda (işletmenin 330 gün çalıştığını varsayıldığında) 182.160 Euro  tasarruf edilebileceği görülecektir.

Bunun için gereken yatırımın geri ödeme süresi  14-18 ay olacaktır. VAP (Verimlilik Artırıcı Proje ) kapsamına bu yatırım alınarak , bu yatırımın finansmanını kolaylaştırabilir ve  yüzde 30’u hibe olarak  devletten geri alınabilir.

Bazı endüstri  tesislerinde 400-500 °C gibi yüksek baca gazı sıcaklıkları olabiliyor.    Bu tür atık baca gazı sıcaklıklarını değerlendirebilmek, çözümü entegre bir prosese çeviriyor. Bu prosesle bacadan 400-500 °C sıcaklığında atılan gazdan buhar, buhardan da elektrik üretilebiliriz.  Yani bacadan atılan gaz, elektrik olarak bir enerji kazanımına dönüşüyor. Bunlar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, göz ardı edilemeyecek olan çözümlerdir.

Tanpera ürün ailesine katılan bir diğer ürünümüz; Kaskad jeneratördür. Enerjinin verimli kullanımını destekleyecek bir diğer akılcı çözüm, klasik kazan dairelerindeki devasa kazanların yerine daha küçük kapasitelerde birkaç Jeneratörün yan yana kaskad sistem olarak kullanılmasıdır. Bu ürün ayrıca, su borulu dizaynda  olduğu için patlama riski de bulunmuyor. Hem ihtiyacı kadar hem de kısa sürede buhar üretmesiyle çok avantajlı .Gelecekteki kapasite artışları ve hesaplama risk payları göz önüne alınarak gereğinden büyük seçilen, ihtiyacın çok üzerinde kapasiteye sahip Örneğin;  12 tonluk tek bir kazan almak yerine 4 ton kapasiteli  üç tane jeneratör alınması halinde, jeneratörler  ihtiyaca göre devreye girip çıkabilir ve çok önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir. 4. Jeneratörde alınır ise  sistemin % 100 yedeği olur.

Tanpera, kazan daireleri kurulumu veya yenilenmesi süreçlerinde fizibilite, raporlama desteği vermektedir.”