Neden Genleşme Tankı Kullanılmalı?

Neden Genleşme Tankı Kullanılmalı?

Isıtma, soğutma ve güneş enerjisi gibi kapalı devre tesisat sistemleri ile hidrofor ve sıcak kullanma suyu sistemlerini düzgün ve güvenli bir şekilde işletebilmek için doğru bir basınçta tutmak ve basınç şoklarından korumak gerekir.
TANPERA - TGT Serisi genleşme tankı bunun için en basit ve en mükemmel çözümdür.
Hem genleşme hem dengeleme tankı olarak çalışabilir.


Isıtma ve soğutma sistemlerinde basıncın atmosfer basıncının altına düşmesi sisteme hava girişine, sistemdeki hava da akışı sekteye uğratabilecek blokajlara ve oksijen korozyonu neticesinde tesisatta istenmeyen tortu birikimlerine yol açabilir. Ayrıca hava özellikle statik yüksekliği düşük olan sistemlerde, pompa emişlerinde ve kontrol ekipmanlarında kavitasyona neden olabilir. Bu nedenle, kapalı tesisat devrelerinin, işletme esnasında belirli bir statik basınç altında tutulması çok önemlidir. Bu da, maksimum veminimum su sıcaklıkları arasındaki su miktarı dalgalanmalarının kompanse edilmesi ile mümkün olabilir.

Genleşme tankında bir membran tarafından birbirinden ayrılmış su ve gaz (hava) bölmeleri vardır. Bu sayede gazın suda erimesinin önüne geçilir. Su tarafı tesisat sistemine bağlıdır, gaz ise belli bir ön basınçla tanka doldurulmuştur. Basıncı tankta su yokken ayarlanmış gaz yastığı, sistemdeki su basıncını dengeler. Su ısınıp genleştiğinde fazla su tanka dolar ve membranın diğer tarafındaki gaz basıncı yükselir. Sistem soğuduğunda ise su hacmi düşer ve büzülen su tanktan boşalır. Tanktaki gaz basıncı düşer. Başka bir deyişle, gaz tarafı sıkıştırılabilir olduğundan su tarafındaki termal genleşmeden veya büzülmeden oluşan basınç değişikliğini absorbe eder; ani basınç dalgalanmalarının (su koçu) yaratacağı şokları emer.

Hidrofor sistemlerinde ise genleşme tankı basınçlı su depolama işlevi görür ve özellikle pompa şalt sayısını sınırlamak için kullanılır. Pompa tarafından anlık olarak basılan su miktarı ile kullanım tarafında harcanan su miktarı arasındaki fark tankta depolanır veya tanktan kullanılır. Tanktaki ön gaz basıncı hidroforun alt (devreye girme) basıncının biraz altında olacak şekilde ayarlanır. Kullanım başlayıp da su basıncı devreye girme basıncına düşünce, pompa çalışarak sisteme su basmaya başlar. Tüketim kesilince, tanktaki gaz basıncı hidroforun üst (devreden çıkma) basıncına yükselinceye kadar pompa çalışmaya devam eder ve tankta bir miktar basınçlı su depolar. Tekrar kullanım başlayınca, gaz basıncı hidroforun devreye girme basıncına düşünceye kadar tanktaki su kullanılır, sonra pompa devreye girer. Bu sayede, tankın basınçlı su biriktirme kapasitesine bağlı olarak ve kullanımın başlama/bitme sıklığından bağımsız olarak, pompanın devreye giriş/çıkış (şalt) sayısı düşer. Bunun dışında pompaların devreye girme/çıkmaları esnasında oluşan basınç dalgalanmaları da emilerek emniyetli ve konforlu bir işletme sağlanır.


Pompa devir hızını, dolayısıyla debisini, kullanım miktarına göre ayarlayan frekans kotrollü hidroforlarda bu tür bir şalt sayısı kontrolüne gerek yoktur. Zira pompa, kullanım durduktan sonra, önceden ayarlanan bir süre daha minimum devirde çalışmaya devam eder ve bu esnada kullanım tekrar başlarsa ihtiyaca göre debisini artırır. Bu tür sistemlerde genleşme tankı, şalt sayısını ayarlamak için değil, sadece sistemde oluşan basınç dalgalanmalarını ve su koçlarını absorbe ederek kullanım emniyetini ve konforunu artırmak için kullanılır. Bu nedenle çok daha küçük hacimli bir tank yeterlidir. Aynı şekilde su temini ve transferi sistemlerinde de genleşme tankları sistem ekipmanlarının su koçlarından ve aşırı basınç dalgalanmalarından zarar görmesini önlemek için kullanılır.