Jeotermal

Uygulama Hakkında

Tanpera plakalı ısı eşanjörleri yeraltından çıkan yüksek sıcaklıktaki su ile bölgesel ısıtma uygulaması amacıyla kullanılır.

Jeotermal uygulamalarda, jeotermal suyun dolaştığı primer devreyi, sekonder devredeki kapalı devre su sisteminden ayırmak için ısı merkezine bir ana ısı eşanjörü bulunur.  Jeotermal su ısı eşanjöründe ısısı düşürüldükten sonra yeraltına tekrar enjekte edilir. Isıtılmış olan sekonder devre suyu ısıtma sistemine pompalanır. Isı merkezindeki ana eşanjör, jeotermal suyun korozif etkilerinden korunmak amacı ile özel plaka malzemelerinden dizayn edilir.

Tanpera jeotermal uygulamalar için tasarlanmış ve yüksek verimliliğe sahip farklı model ve özelliklerdeki plaka tasarımları ile düşük yatırım maliyeti ile yüksek verimlilik elde edilmesini sağlar.

Plakalı ısı eşanjörlerinin jeotermal uygulamalarda geniş olarak kullanılmasını sağlayan özellikleri;

  •     Yüksek verim, minimum ısı transferi yüzeyi gereksinimi
  •     Aşınmaya dayanıklı malzemelerin ekonomik kullanımı
  •     Az yer kaplaması
  •     Basit kurulumu ve işletilmesi
  •     Tüm ısıl yüzlere temizleme için kolay ulaşılabilmesi

gibi sebeplerdir.